Bestuur

 

Voorzitter : Maria v/d Laak
Vicevoorzitter: Ine Hamers
Penningmeester: Harrie van Zee
Secretaris: Rianne Kuijpers
Bestuurslid: Rianne de Bont
Ondersteunend lid: Resi Schollen
Ondersteunend lid: Rianne Wijtvliet